Bir sayının bir sayıya yüzdesi

.

2023-02-08
    ر جل الجاري مع فرقة سنسد